Voorwaarden

 

 

Inleiding
Deze pagina is bedoeld om u inzicht te geven in de algemene voorwaarden van MXRACINGSHOP, ,  ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder dossiernummer  73121045
U dient kennis te nemen van deze algemene voorwaarden voordat u een bestelling plaatst. De webshop dient u hiervoor de gelegenheid te geven. Daarvoor is een rechtstreekse link op de homepage aanwezig.

 

Let wel op dat niet alle afbeeldingen overeenkomen met de werkelijke producten.  Let daarom goed op de productomschrijving.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en op alle met MXRACINGSHOP gesloten overeenkomsten die voortvloeien uit bestellingen op de website van MXRACINGSHOP.

 

Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na ontvangst van een bestelling. Door het plaatsen van een bestelling wordt te kennen gegeven dat wordt ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

 

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van MXRACINGSHOP zijn vrijblijvend (onder de voorwaarden zoals vermeld op de desbetreffende pagina) en vinden plaats onder voorbehoud van de beschikbaarheid en levertijd van de artikelen.

 

Prijzen
Alle prijzen  staan zowel Exclusief als  inclusief 21% BTW vermeld op de website.

 
Verzendkosten

Verzendkosten horen er helaas bij. Wij verzenden vooralsnog alleen op basis van vooruitbetaling.

Al onze producten worden verzonden met TNT

 

 

Aflevering en levertijden
De bestelde, artikelen worden in de regel binnen 3 a 10 werkdagen geleverd op het opgegeven afleveradres. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt MXRACINGSHOP zich te allen tijde het recht de wederpartij te crediteren voor het betaalde bedrag. Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. MXRACINGSHOP is hierdoor nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Zodra de te leveren artikelen op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze artikelen betreft, over op de koper. Indien de te leveren artikelen op het afleveradres niet in ontvangst genomen kunnen worden, kan de bestelling, in overleg, afhaalt worden bij de transporteur.

 

 

Retourzenden
Artikelen die via WWW.MXRACINGSHOP.NL zijn gekocht, kunnen, alleen in onderling overleg, worden geretourneerd onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst.

Speciaal aangevraagde maten, maatwerk, boeken en videobanden ect  kunnen niet worden teruggenomen of geruild.

Eventuele actieartikelen die gratis bij een bestelling worden meegezonden dienen bij retourzending van de bestelling uiteraard ook teruggestuurd te worden aan MXRACINHGSHOP.

De retourzending dient vooraf en binnen 3 dagen na ontvangst van uw bestelling bij MXRACINGSHOP worden aangemeld, zodat de creditering afgestemd kan worden.

Bij gebreken in de bestelling kan hiervan aan MXRACINGSHOP melding gemaakt worden. Dit dient zo spoedig mogelijk te geschieden, uiterlijk binnen 7 dagen na bezorging. Blijkt het afgeleverde artikel dat besteld is bij MXRACINGSHOP niet te voldoen aan de overeenkomst dan zal MXRACINGSHOP het volledige aankoopbedrag binnen 28 dagen, na ontvangst van de retourzending, crediteren.  alvorens in onderling overleg  

MXRACINGSHOP behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door schuld, anders dan die van MXRACINGSHOP of de leverancier van het artikel, is beschadigd. Tevens is MXRACINGSHOP niet aansprakelijk voor kleurverschillen tussen weergave op de site en de werkelijke kleuren van het artikel.

Let op ! Bij alle retourzendigen worden de verzendkosten wel in rekening gebracht dus niet gecrediteerd.

 
Betaling
Mocht u een keuze hebben kunnen maken uit een of meer van onze producten op de site dan kunnen deze eenvoudig in de virtuele winkelmand gelegd worden. Ben je klaar met winkelen dan kan de order afgesloten worden en de betaalwijze worden gekozen. Binnen Nederland kan gekozen worden uit IDEAL , Paypal en of vooruitbetaling.

 

 
Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van MXRACINGSHOP is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen MXRACINGSHOP en de wederpartij mochten ontstaan.